درباره ما

باسمه تعالي

اطلاع رساني شفاف ، جامع و به هنگام از قوانين، مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با حوزه مالي و محاسباتي، ضمن ارتقاء سطح دانش حرفه اي و تخصصي در بخشهاي مختلف دستگاه اجرائي از جمله ذيحسابي وامورمالي، مي تواند به سايرذينفعان از جمله پيمانكاران، مهندسين مشاور و تأمين كنندگان كالا و خدمات در رعايت انضباط مالي و انجام سريعتر و دقيقتر امور كمك شاياني نمايد.

شركت سهامي آب منطقه اي فارس با بهره گيري از تجارب فراوان بدست آمده از اجراي طرحهاي بزرگ ملي و استاني بنا به ضرورت اطلاع رساني به موقع و منسجم و آگاهي بخشي از قوانين و مقررات مرتبط و همچنين به منظور كم كردن فاصله ها و نيل به نگاه مشترك عوامل اجرايي با بخشهاي مالي و نظارت در دستگاههاي اجرايي سراسركشور، اقدام به طراحي و پياده سازي "سايت قوانين و مقررات ذيحسابي" نموده است .

ضمن استقبال از ديدگاههاي تمامي كاربران وبازديد كنندگان گرامي اميدواريم در ادامه اين مسير با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري نماييد.

     
All Rights Reserved For Ghavanin.Frrw.ir .©2013 AftabCMS