مشخصات پرسنل
نام: زهرا
نام خانوادگی: بهادري
سمت: كارشناس مالي
تحصیلات: لیسانس
تاریخ تولد: 1365/06/01
پست الکترونیکی:
توضیحات: