مشخصات پرسنل
نام: ميترا
نام خانوادگی: حدادي
سمت: كارشناس مالي
تحصیلات: فوق لیسانس
تاریخ تولد: 1364/06/28
پست الکترونیکی:
توضیحات: