مشخصات پرسنل
نام: مجتبي
نام خانوادگی: مومن نسب
سمت: كارشناس مالي
تحصیلات: لیسانس
تاریخ تولد: 1362/08/24
پست الکترونیکی:
توضیحات: